Melland شرکت EcoGreen خوش آمدید Melland EcoGreen سبز محصولات زیستی را از محصولات زنبور عسل و عصاره های طبیعی و محصولات بهداشتی مشتق شده اختصاص داده شده است.

محیط زندگی و سلامت خود را ایمن نگه دارید، در حالی که بهبود کیفیت زندگی برای مشتریان از طریق محصولات و خدمات ما.

"مل" = "Miel"="، فعل فرانسوی باستان Miel لاتین مل های عسل" * mélid مل کاتالان و Miele ایتالیایی و پرتغالی مل و Miere رومانیایی، Miel اسپانیایی.

Melland مترادف با محصولات زنبور عسل طبیعی است.

Melland با برادران Mr.Chun هوآ Mr.Runhua & لی لی در دهه 1960 آغاز و در 1990.Now ثبت نام قادر به مصرف نسل دوم لی بیش از کسب و کار خانوادگی است.